02 oktober 2008

Den stängda pärleporten

Jag har funderat på att joina frälsis. Inte som medlem, utan som frivillig läxhjälpare. Jag brukar gå ihop med barn och jag var bra i skolan. Känns mer konkret att verkligen hjälpa till än att gå runt och vara emot läxor i allmänhet.

Men. Hur ska man ställa sig till detta:

Får homosexuella bli medlemmar i en församling/kår i ditt samfund/rörelse?
- Vi har två medlemskriterier. Den som är homosexuell men inte lever ut sin läggning får bli civilmedlem och kan till viss del även arbeta inom Frälsningsarmén, till exempel inom öppenvården. Den som lever ut sin homosexualitet kan inte bli frälsningssoldat.
Victor Poke, ledare Frälsningsarmén, till tidningen Dagen.

Kan man hänga hos en organisation med den människosynen?

Inga kommentarer: