14 augusti 2010

Kollektiva principer står över individen

Skulle prostitution vara okej om det ägde rum i en utopisk framtid, i ett jämställt samhälle där detta att sälja sin kropp var ett vanligt serviceyrke frikopplat från alla maktstrukturer? Där det stod bortom allt tvivel att prostitutionen var ett frivilligt val?

Vissa tycker så. Jag är tveksam. Jag tycker att det finns en poäng i att samhället sätter upp vissa gemensamma principer som gäller oavsett individens vilja. Liberaler må få skrämselhicka vid tanken, men för mig är det en fråga om solidaritet.

Om jag säger att jag mår så dåligt att jag tänker gå hem och skära mig i armarna tills jag förblöder, så kommer ni inte att låta mig göra det ifred. Ni kommer att försöka stoppa mig. För vi har en gemensam princip om att människor inte ska få göra sig själva så gruvligt illa.

Kanske är det rimligt att ha en likadan princip om att människor inte får sälja sina kroppar, alldeles oavsett vad de själva önskar. Värt att fundera på.

Inga kommentarer: