30 maj 2008

Vackra ord som glöms bort

Det finns ord som inte bara betyder något, utan också är en njutning att uttala och har ett stänk av poesi. Vissa av dem försvinner för att det finns enklare synonymer.

Några favoriter är:

Outsinlig
Outsäglig
Essentiell
Entusiasmerande

Förundrad

När männsikor tillfrågas om svenskans vackraste ord svarar de ofta Kärlek eller Solnedgång. Orden är så tätt knutna till sin betydelse. Men jag undrar om inte svenskans vackraste ord faktiskt är Outsäglig eller Förundrad. Dags att börja använda dem mer! Ett annat himla vackert ord som faktiskt används är Dimma.

Inga kommentarer: