23 september 2010

Hur ska vi rädda fornminnena från muslimerna?

När det diskuteras huruvida man ska "ta debatten" med SD brukar det ena laget hävda att man inte vill legitimera ett främlingsfientligt parti genom att bjuda in dem till debatt och ge dem utrymme. Det andra laget menar att man måste avslöja deras bruna politik och tydligt erbjuda ett alternativ. En skiljelinje går också mellan de som tror att migrationspolitiken är problemet, och de som tror att missnöje med ett svikande samhälle är problemet.

(Mer läsning: Wolfgang Hansson om hur främlingsfientlighet är obotlig, och Magnus Betnér om att vi visst diskuterar integration)

Alldeles oavsett hur man ställer sig i de frågorna har jag svårt att se hur en debatt rent praktiskt skulle ut. Det funkar att debattera med en moderat, för då kan man diskutera hur hög skatten ska vara, hur vi ska skapa jobb, hur stor del av välfärden som bör vara offentligt ägd och så vidare. Även om ens åsikter är skilda så vilar de på en gemensam värdegrund av minsta gemensamma nämnare: vi ska ha skatt, vi ska ha jobb, vi ska ha välfärd.

ALLA sju etablerade riksdagspartier ställer dessutom upp på principen om en skalle - en röst, en fin idé som brukar gå under namnet demokrati.

Men i debatter med SD skulle man plötsligt diskutera med ett parti som inte ställer upp på den grundläggande idén, utan vill skapa grupper utan demokratiska rättigheter.

I SD:s utopi ska de få invandrarna till exempel bo minst tio år i Sverige innan de kanske får bli medborgare (förutsatt att de bland annat betett sig oklanderligt och klarat ett språktest och skrivit på ett kontrakt där de bedyrar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att följa svenska lagar "och övriga samhällsregler"). Till skillnad från idag ska man inte få rösta i några allmänna val om man inte är svensk medborgare.

Det här är bara ett exempel på hur SD vill skapa en samhällets B-grupp, som bor i landet men utan att ha något inflytande och utan att erkännas samma rättigheter som vi andra.

Att föra en debatt med någon som har en så fullständigt annorlunda människosyn blir nog knepigt.

Hur debatterar man problemen som invandringen orsakar, när den ena parten inte tycker att det orsakar några problem?

Hur debatterar man hur stor invandring Sverige ska ha när en tycker att asyl- och anhöriginvandringen bör minskas med 90 %, och invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder ska begränsas till ett minimum, medan den andra menar att vi måste ta emot fler än idag?

Hur debatterar man hur den svenska kulturen kan skyddas, när en av parterna inte alls upplever att den är hotad? Jag tror inte det finns något hot mot folkdans, fornminnen och julafton. Dessutom är kultur något ständigt föränderligt, som det inte är sunt att försöka bevara i sin nuvarande form. (Hade vi gjort det hade vi fortfarande suttit i en grotta och ätit bär, som Magnus Betnér säger)

Debatten med SD blir helt enkelt en väldigt märklig debatt att föra.

Inga kommentarer: