30 april 2010

Att googla, fast inte på google

Är det bara för mig som googla blivit ett samlingsbegrepp för att söka information på internet? Google är inte den enda eller alltid den smartaste vägen, ibland passar wikipedia, imdb, urban dictionary, tyda eller dagstidningen bättre. Ändå säger jag att jag "ska googla" något, eller att jag "googlade lite förut". Begreppet har brutit sig loss från sin produkt och överförts till själva beteendet.