26 februari 2008

Fårplågeri

Människor har ofta en bild av fårfarmning som en humanare industri än resten av djurindustrierna. Kanske för att man själv sett små flockar av ulliga gulliga får beta på idylliska sommarängar.

Men. I Australien klipps huden på fårens bakdel bort. Utan bedövning. Här finns mer info.

Djurens Rätt kan man protestera mot djurplågeriet.

Inga kommentarer: