06 juli 2008

Proletär kultur

Till Heldor på 70-årsdagen står det skrivet med blått bläck på försidan. Det är Seija och Kaleri som gratulerar.
Boken heter Från mörkret sträva vi mot ljuset - Arbetarrörelsens historia i Sverige. Förlaget är Proletärkultur.
På omslaget är ett målat hamnlandskap. Män i blåställ dricker kaffe, svetsar, köar, lastar, stånkar. Över dem flyger fiskmåsar.
Längst bak står ett nytt pris skrivet med bläck: 80 kr.

Jag vet inte varför, men det gör mig glad att den boken finns. Jag tänker inte läsa den. Men jag tycker om att den finns.

Inga kommentarer: