15 juli 2008

Planläggning av arbetet i hemmet

"Det är viktigt, att köket - husmoderns förnämsta arbetsplats - är väl inrett, för att hennes arbete skall bli så lätt som möjligt. Allt där bör vara enkelt och ändamålsenligt.
Varje hem bör så vitt möjligt söka införa fasta måltidstimmar. Detta är viktigt, för att husmodern skall kunna dela in sin arbetsdag på bästa sätt. Hon bör göra upp och följa en bestämd plan för veckan. Denna får anpassas efter förhållandena i hemmet. Så bör man t.ex. klokt fördela arbetet med tvätt, strykning, städning, bakning, klädvård m.m., så att man fördenskull ej eftersätter de dagliga göromålen. Husmodern får på så sätt ordning i sin arbetstid, hinner bättre med sina arbetsuppgifter och får även tid över till vila och förströelse. Genom att dessutom lära sig de bästa arbetsmetoderna vinner hon ett gott resultat med minsta möjliga kraftförbrukning.
Husmodern behöver och har rätt att få hjälp av husfadern och barnen - såväl pojkar som flickor. Det är viktigt, att barnen redan som små fostras att hjälpa till i hemmet och att göra detta med glädje. De kan tidigt få självständiga arbetsuppgifter."

Ur Kokbok för skola och hem - Födan, hemmet, ekonomin.
Av Elsie Johnson, Kate Carpenter och Iwan Bolin. 1950

Inga kommentarer: