01 juli 2008

Paniksiffror

Systern läser Storföretagens svarta bok. Jag törs knappt öppna den, för jag vet vad som väntar. Panik och existensskuld. Korpens sång av Per Nilsson. Slår trots allt upp den för att titta vilken hemsk värld jag är med om att skapa varje dag:

"Idag arbetar 12 miljoner barn i världen med tillverkning av billiga exportvaror. 360 dollarmiljardärer är lika rika som de fattigaste 2,5 miljarderna människor tillsammans. En årlig överföring av en procent av deras rikedom skulle kunna förse dessa människor med dricksvatten och skolor. De 500 största företagen omsätter en fjärdedel av världens bruttonationalprodukt och kontrollerar 70 procent av världshandeln. De sysselsätter dock bara 0,05 procent av världens befolkning. Varje år dör tio miljoner barn, vars föräldrar saknar pengar till mediciner åt dem. Varje dag dör 100 000 människor till följd av hunger och utsugning."

Storföretagens svarta bok, Klaus Werner och Hans Weiss, 2003

Inga kommentarer: