22 juli 2008

Halvfabrikat

"I handeln finns det numera gott om färdiglagad mat, hermetiska inläggningar, torkade och djupfrysta produkter. Efterfrågan och förbrukningen av dessa livsmedel har ökat på senare år. Många hushåll skulle ha stor nytta av att ha tillgång till färdiglagade rätter eller olika halvfabrikat. Särskilt gäller detta hushåll, där man har ringa tillgång på arbetskraft för hemarbetet, t.ex. hushåll, där husmodern har förvärvsarbete, och i enstamståendes hushåll. Varje husmor får själv avgöra i vilka fall det är lämpligt och ekonomiskt att använda dem."

Ur Kokbok för skola och hem - Födan, hemmet, ekonomin.
Av Elsie Johnson, Kate Carpenter och Iwan Bolin. 1950

Inga kommentarer: