01 oktober 2009

Någon att lita på

Det bästa med Kamratposten är att de alltid tar barn på allvar, och aldrig väjer för det svåra. När en undersökning visar att många barn känner sig mobbade av sina lärare, kan jag tänka mig att vissa skulle dra slutsatser som att det är överdrivet, att barnen kallar det mobbning när det kanske handlar om ordning och rättvisa. Även vuxna duckar för lärares auktoritet. Men inte KP. Aldrig KP.

1 kommentar: