20 oktober 2009

Inte min skuld att bära

Det är inte rimligt att en föreläsare ställer sig inför en grupp studenter och med hela sin varelse säger: Ni har makten att förgöra mig. Jag ligger i era händer. Varje signal ni sänder kan krossa mig.
Otroligt obehagligt. Visst, respekt och ett äkta eller artigt spelat intresse är en självklarhet på en föreläsning. Men jag kan inte, vill inte, ta ansvar för att en blick, en gäspning, en sekunds ointresse från min sida sårar min föreläsare. En föreläsare som vädjar om mer intresse, mer uppmärksamhet, mer engagerade svar på självklara frågor.
Det rimliga är att skydda sig själv från föreläsningar man inte är redo för. Ditt människovärde kan aldrig vara en följd av hur intresserade eller ointresserade studenter är av just ditt ämne. Det blodet tvättar jag från mina händer.

Inga kommentarer: