03 augusti 2009

Sorgen är den djupaste äran

Varje djup sorg har en förlorad glädje till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt ärende.
Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få.
/Harry Martinson

Inga kommentarer: