20 augusti 2008

Korrekturläsaren är din vän!

Kan man verkligen tvinga journaliststudenter att läsa kurslitteratur som heter ”Offentlighets principen i praktiken”. Eller som innehåller meningen: ”Kvarlevor är generellt sätt överlägsna berättande källor”.

Inga kommentarer: