15 augusti 2008

Inte perfekt

Jag upptäcker att jag är språkligt inkonsekvent här i bloggen. Skriver Ipren med både stor och liten bokstav. Varvar stor och liten bokstav efter kolon. Titlar skriver jag ibland kursivt, ibland med citattecken runt. Jag är visst också människa. En smula skrämmande, men jag får acceptera det.

Inga kommentarer: