02 november 2014

Att försöka prata strukturer, normer och samhällsproblem med folk som hellre tar det personligt. (Eller: Kul Med Paint!)

"Svenska grisar lever i regel hela sina liv inomhus, på betonggolv"

"Alla moln har en silverkant"


"Pollen får folk att nysa"

"Grodor är ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa groddjur"

Inga kommentarer: