26 augusti 2014

Well done, Sister Suffragette!

"I dag firas Women's Equality Day i USA till minne av den 26 augusti 1920 då den amerikanska suffragettrörelsen lyckades få igenom det 19:e tillägget i konstitutionen, vilket gav kvinnor rösträtt i hela landet." berättar Historiskan

Tänker på denna scen ur Mary Poppins och drabbas av sådan översvallande tacksamhet mot alla dem som vigt sina liv åt en kamp som de kanske inte ens hann se resultatet av. Men vi, vi får leva i det resultatet.Hej, det är vi, your daughters' daughters! And we do adore you. Well done, Sister Suffragette!

Inga kommentarer: