20 augusti 2014

Jag tänker på Mrs Bennet

Och hur det var okej att skriva om kvinnor förr. När Mrs Bennet ska berätta för sin man om en bal så framträder en oerhört tramsig kvinna. Och Mr Bennet kommenterar så här otrevligt:
- Om han hade haft något medlidande med mig, sade hennes man otåligt, så skulle han inte ha dansat hälften så mycket! För Guds skull, säg ingenting mer om hans damer. Jag önskar att han hade vrickat foten under första dansen!
- Kära du, fortsatte mrs Bennet, jag är alldeles betagen i honom. Han är så ståtlig och vacker, och hans systrar är förtjusande. Aldrig i mitt liv har jag sett så eleganta toaletter, jag försäkrar att spetsarna på mrs Hursts klänning...
Här blev hon åter avbruten. Mr Bennet ville inte höra talas om kvinnligt bjäfs.
Ja, uj uj så dum och fånig hon är, den där Mrs Bennet:
Mr Bennet var en så sällsam blandning av intelligens, sarkastisk humor, förbehållsamhet och nyckfullhet, att hans hustru trots tjugutre års äktenskap inte hade lyckats komma riktigt underfund med honom. Hennes själ var mindre svår att pejla. Hon var en kvinna med medelgott förstånd, ringa bildning och ombytligt lynne. Då hon var missnöjd, inbillade hon sig att hon var nervös. Hennes främsta mål i livet var att få sina döttrar gifta, hennes glädje var att gå på visiter och sitta och skvallra.

Hör bara:
[Mr Bennet] som hade blivit fängslad av ungdom och skönhet och det glättiga väsen som vanligen följer ungdom och skönhet åt, hade gift sig med en kvinna vars småsinthet och svaga intelligens redan på ett tidigt stadium av deras äktenskap gjorde slut på all verklig tillgivenhet från hans sida. [---] Sin hustru hade han föga mera att tacka för än att hennes okunnighet och dåraktighet då och då gav honom anledning till ett gott skratt.


Men... hur tramsig ÄR egentligen Mrs Bennet? Om en tänker igenom saken. Detta med att få sina döttrar gifta, det är ju inga romantiska fantasier från hennes sida. Det är det medel som står till buds för att trygga deras framtid. De har ju för tusan inte rätt att ärva något i det pissiga samhälle de lever. Kanske har den intelligenta Mr Bennet någon bättre idé om vad hans döttrar ska leva av, hmm?

Inga kommentarer: