03 november 2009

Våga fråga rådet

Kära medborgare. Glöm inte bort att det finns ett språkråd!

Alla frågor om svenska språket kan de svara på. En sådan fantastisk resurs borde användas mer.

Maila dem när ni undrar över svenska översättningar på lånord, var man ska sätta punkt i förkortningar, eller hur man egentligen ska använda ålderdomliga uttryck. Vad är skillnaden på en guldkalv och en påläggskalv till exempel? (Men kom ihåg att kolla bland inkomna frågor först)

Språkrådet gör dig lite smartare, ordrikare och nyfiknare.

Inga kommentarer: