09 juli 2009

Aj, vad bra

Den här filmen sätter fingret rakt i bröstkorgen på mig, sliter upp huden i blodiga slamsor och lämnar ett litet svart hål. På ett bra sätt. Genialt visar den de där småsakerna som svider som mest. Hur genomsyrad vardagen är av heteronormativitet. Och jag är övertygad om att det lilla hänger ihop med det stora. Heja regnbågarna!

Inga kommentarer: