13 december 2010

Terroristbrott enligt lagen:

"För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation."

(källa)

Hur uttalat och genomtänkt måste det politiska syftet vara för att något ska räknas som terrorism? Hur fungerar det om gärningsmannen samtidigt är psykiskt sjuk? Om mannen som körde ned ungefär 20 personer med sin bil i Gamla stan, eller om han som urskiljningslöst slog omkring sig med ett järnrör på Åkeshovs tunnelbanestation senare hade sagt sig ha politiska motiv - skulle de ha räknats som terrorister då?

Visst ser lagkraven ganska hårda ut? Det räcker inte att ha ett uttalat syfte att påverka samhället, för att det ska vara terrorism måste man dessutom ha kapaciteten att verkligen göra det. Gärningen måste "allvarligt [kunna] skada en stat eller en mellanstatlig organisation."

Inga kommentarer: